CSR - Going Green

I samarbejde med Vækst Jammerbugt har vi præsenteret LINDKON i videoen du kan se her.

Du kan også læse en pdf version af CSR rapporten her.

Indholdsfortegnelse

Forord

Vort fælles miljø
LINDKON aps har foruden sig selv i særdeleshed også forpligtelser overfor medarbejdere, vores kunder, vores leverandører, vores omverden og vort nær- og fjernmiljø. Vi kan se vigtigheden i, at gå med i forreste linje for sammen, at passe på miljøet via det at have fokus på det aftryk, vi hver dag sætter.

LINDKON aps er en storformat printfabrik, der via de fysiske rammer har alle forudsætninger for at kunne gøre sig umage og overholde de anbefalinger, gode råd og regler, der omfatter det at have fokus på klimavenlighed og bæredygtighed.

I denne rapport fortæller vi om, hvilke initiativer, redskaber, eksempler, holdninger vi har indenfor vor Miljøhåndtering, De dynamiske 17 Verdensmål og det at kunne huske hinanden på, at vi sammen skal passe på, det vi har omkring os.

Vi har gennem tiden arbejdet målrettet med projekt Going Green, og det er nu et helt naturligt samtaleemne internt på fabrikken. Vi har til hensigt at fortsætte denne sunde kultur og gør løbende gode og fornuftige tiltag som tilstanden omkring os ændres. Det er en proces, der aldrig stopper her i LINDKON aps.

Vi vil altid være ordentlige, også når vi taler Miljø!

Lars Krarup Lindvang
CEO, LINDKON aps

Energi

Vores leverandør af Klima-el har et grønt blad.
Det betyder strømmen er baseret på 100% vedvarende energikilder
som vind, sol og vand.

Du kan se Forbrugerombudsmandens beskrivelse af mærkningsordning her.

Vi følger bl.a. også statens anbefaling og slukker loftslyset, så snart solen sørger for at, vi kan se, uden at medarbejderes øjne lider overlast.

NYHED:
En stor nyhed er, at der i juli 2023 er investeret i mere end dobbelt udvidelse af effekten på vort solcelleanlæg. Det glæder vi os til at se resultatet af – ikke kun besparelsen i el udgiften, men også det, at kunne vise vor indstilling til at bidrage. I øvrigt er det flot monteret og der er visuel fin symmetri på taget, hvilket vi jo også holder meget af.

LINDKON aps fjernvarme fås fra 99% vedvarende energikilder som sol og bæredygtigt skovbrug, hvor der bliver plantet nye træer for hver af de fældede.
Vores nye fabrik fra 2019 er bygget efter nyeste reglement og har helt klart en fordel ved at holde på varmen.

Inspireret af statens anbefalinger har vi sænket temperaturen i alle lokaler til 20°C. Dette for at udvise samfundssind og ikke spilde jordens ressourcer.

99%

varme fra vedvarende energikilder

Forklaring til ovenstående graf:
Udsvinget i 2021 skyldes en strengere vinter end i 2020 og i 2022. Vi sænkede desuden varmen i samtlige rum på fabrikken ultimo september 2022.

Det ses tydeligt på forbruget i oktober 2022. Vi forventer derfor et lavere forbrug som vil stabilisere sig fremadrettet i 2023, og ligne hinanden på bedste
vis som månederne går.

Dog var der i marts 2023 en defekt i varmesystemet, der forårsagede et større forbrug, hvilket også ses tydeligt i grafen.

Affald

Restprodukter fra produktionen bliver genanvendt i stor stil. Dette sikrer vi ved, at sortere i forskellige fraktioner og overlade resterne til specialister indenfor faget. Herved undgår vi mest muligt at vigtige ressourcer ikke ender i brændbart affald.

Grafen viser, hvordan vi stødt sænker vores niveau af brændbart affald. Dette gør vi ved stadig at sortere i flere og flere fraktioner i samarbejde med vores partner. Disse nye fraktioner ender med at blive genanvendt.

Vi forventer derfor, at mængden af brændbart når et lavpunkt i 2023. Vi er i færd med at finde målbare værdier at styre efter. Dette kræver indgående data fra vor samarbejdspartnere, der står for afhentning af restaffald.

Procedurer og krav til data er nu udspecificeret, og vi samler nu data ind som vil blive holdt op i mod udvalgte nøgletal.

Leverandører og produkter

LINDKON aps stiller store krav til leverandører og deres produkter.
Vi er i færd med at udarbejde en kravspecifikation til både primær og sekundære leverandører.

Vi undersøger løbende mulighederne for indkøb af nye klimaoptimerede produkter.
For hver gang der implementeres nye produkter, udarbejdes der en konsekvens-beregning for at sikre, at vi ikke øger, men reducerer vores aftryk på klimaet.

Det er ikke unormalt, at se test af nye materialer på fabrikken og dens arealer.
Nye produkter skal altid være godt solide og kunne holde til det danske vejr lige fra vestkysten til asfaltjunglen. Det nye parameter – klimavenlig spiller heldigvis nu også ind.

De typiske faser for vores faste produktsortiment er som følger:

a. genanvende
Spild og rester sendes til genanvendelse hos vores samarbejdspartner.

b. reducere
Vi reducerer produktionen af gamle og krævende materialer.

Nye og mindre belastende alternativer tilbydes vores kunder.

Langt de fleste af vores kunder tager gerne i mod nye og bedre alternativer. De fleste er i færd med klimatiltag.

c. udfase
Gamle og uholdbare materialer udfases helt fra sortimentet og kan ikke længere tilbydes vores kunder.

Nu kan kun det mest miljørigtige produkt tilbydes.

Her skåner vi miljøet allermest.

De 17 verdensmål

LINDKON aps støtter op om FN’s 17 verdensmål. Verdensmålene hænger synligt på flere vægge i virksomheden. De 17 dynamiske verdensmål ynder vi i LINDKON aps at benævne projektet.

Primo hvert nye kvartal i 2023 inviterer vi internt til møde om verdensmålene. Her inspirerer medar-bejderne hinanden til idéer og nye tiltag for, hvordan LINDKON aps støtter op om verdensmålene på nye og bedre måder.

Når vi er i mål med hovedpunkterne ultimo 2023 samt delmålene er godt bearbejdet, vil vi gå til 1 årligt møde, hvor vi ajourfører/tilpasser LINDKON aps verdensmål med de interne og eksterne forandringer, der er tilkommet.

Pkt. 3. Sundhed og trivsel.

a. Mandag – torsdag er der fælles frokostordning på fabrikken.

b. Fredag er der fælles morgenmadsordning på fabrikken.

c. Der er frugtordning med frisk frugt til alle ansatte.

d. Tradition for at sige fra over for andre, når man begynder at føle sig for presset og stresset. Det er et fokusområde vi arbejder mere og mere med.

Pkt. 4. Kvalitetsuddannelse.

a. LINDKON aps har løbende udlært og fastansat elever som Grafisk Tekniker, Mediegrafiker og administrativ kontorassistent.

LINDKON aps vil fremadrettet tilstræbe at fortsætte med dette i takt med ekspansion af virksomheden.

b. LINDKON aps ser på menneskets værdi og ikke handicap eller diagnoser. Derfor har vi gerne ansatte på specielle vilkår.

c. Hvert kvartal er der fællesmøde med alle ansatte om De 17 Verdensmål. Fortsætter som minimum gennem hele 2023.

Pkt. 5. Ligestilling mellem kønnene.

a. Ligelig fordeling af antal mand / Kvinde som kollegaer tilstræbes.

b. Enhver form for mobning tolereres ikke.

Pkt. 7. Bæredygtig moderne energi.

a. Nybygget moderne energirigtig fabrik med bl.a. fuld LED belysning, optimal isolering, solceller etc.

b. Elforsyning er flyttet til Grøn Energi, som er Sol- og Vindmølleenergi.

c. Maskinparken tilstræbes indkøbt med energifordelagtige parametre.

d. I juli 2023 er investeret i mere end dobbelt udvidelse af effekten på vort solcelleanlæg.

Pkt. 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst.

a. Arbejdsmiljø vil altid være en dynamisk proces i LINDKON aps.

b. Via vor miljøpolitik og målsætninger at gøre vort absolut bedste for at alle medarbejdere trives og har det godt, trygt og sikkert på fabrikken.

Pkt. 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund.

a. Biler udskiftes løbende og vælges som Plug in / Hybrid eller el-biler.

Pkt. 12. Sikre bæredygtige forbrugs- produktionsformer.

a. LINDKON aps vil udfase PVC-produkter i perioden frem til 2026.

b. Generelt se kritisk på leverandørers evne til at levere råvarer, hvor der er certifikat/datablad der går den bæredygtige vej.

c. LINDKON aps vil have direkte fokus på materialespildet og
tilstræbe at forbedre spildprocenten med minus 2 % p.a. frem t.o.m. 2026.

d. Maskinparken tilstræbes holdt tidssvarende, rationel stand og med et lavt brug af forbrugsvarer.

e. Små printere kontor og produktion er udskiftet i juli 2022 med fabriksnye energi- og miljørigtige Epson-printere.

f. Der er medio juni 2022 investeret i widescreen monitorer i administrationen, der vil nedbringe fysiske print/papirer væsentligt. Forventet besparelse i antal print i administratione er 65-70%.

Pkt. 13. Klimaindsats.

a. Lyset (el) i administration forbliver slukket på de lyse dage, hvor der er mulighed for stadigt at kunne se til arbejdet uden af forringe arbejdsmiljøet.

b. I juli 2023 er investeret i mere end dobbelt udvidelse af effekten på vort solcelleanlæg

Pkt. 15. Livet på land

a. Der købes/anvendes udelukkende certificeret Svanemærket rengøringsmidler.

Grafisk CSR-kodeks

LINDKON aps tilslutter sig det grafiske CSR-kodeks, som tager 

udgangspunkt i FN Global Compacts 10 principper.

Klik her for at læse CSR-kodekset.

Menneskerettigheder

1. LINDKON aps støtter og respekterer beskyttelsen af interproklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde.

2. LINDKON aps sikrer, at virksomheden ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.

Arbejdstagerrettigheder

3. LINDKON aps opretholder foreningsfriheden og anerkender retten til kollektiv forhandling.

4. LINDKON aps støtter afskaffelsen af alle former for tvangsarbejde.

5. LINDKON aps støtter en effektiv afskaffelse af børnearbejde.

6. LINDKON aps støtter afviklingen af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.

Miljø

7. LINDKON aps støtter en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.

8. LINDKON aps tager initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.

9. LINDKON aps opfordrer til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Antikorruption

10. LINDKON aps modarbejder alle former for korruption, kartel, hvidvask inklusive øvrige, så som økonomisk udnyttelse og afpresning.

Kemi i rengøringen

Vi indkøber udelukkende rengøringsmidler med Svanemærket.
Ved kun at gøre brug af Svanemærket, er LINDKON aps med til at opnå:

 • En rigere og renere natur
 • Bedre kemi i hverdagen
 • Ansvarlig brug af jordens ressourcer
 • Et mindre klimaaftryk
 • En mere bæredygtig fremtid


Derudover sørger vi for at have opdaterede datablade på alle indkøbte produkter.

Medarbejdere

Hos LINDKON går vi ind for diversitet og retten til arbejde på tværs af alder, køn, kultur og handicap. Vi støtter flere medarbejdere, som er ansat på specielle vilkår.
Vi sætter stor stolthed i at uddanne fremtidens arbejdsstyrke, men beholder dem gerne selv.

LINDKON har…

 • Færdiguddannet 5 elever
 • 3 nuværende elever
 • Ofte unge elever i 1-uges praktikforløb
 • 5 etniciteter fordelt over
 • 10 medarbejdere
 • Ligelig kønsfordeling
 • Socialt ansvar med deltidsjob til forefaldende arbejde

Det grønne i “Going Green”

Der er opsat 2 ladestandere til plug in/Hybrid samt el-køretøjer.

Her kan både ansatte og gæster lade op fra vores solceller. Der er yderligt gjort klar til 4 ladestandere. Der afregnes til slut efter reelt forbrug.

Grønne arealer med græs og træer pynter rundt om den nye fabrik fra 2019. Vi holder meget af de grønne områder.
Vi holder skarpt øje med vort solcelleanlæg, og der afregnes strøm månedligt.

Vi holder os opdateret omkring mulig-hederne og fordelene ved at udvide eksisterende anlæg.

Sport

Gennem vores LINDKON sport koncept støtter vi idrætsforeninger.

Vores priser til sporten er meget favorable. Det er vores måde at støtte indenfor det område, vi kender bedst. Vi lader dem om bolden og kontakten til deres nære sponsorer. Der er stort potentiale i indtjening til klubberne via deres eget engagement og sammenhold. Sundt projekt i sig selv.

Desuden sponsorerer vi yderligt økonomisk de klubber der virkeligt VIL have succes via vort koncept.

Velgørende formål

LINDKON aps støtter årligt ”Lyserød Lørdag” siden 2018 samt de lokale ”By night”-arrangementer med donationer i form af skiltning samt ”Mand Det Nytter” i form af fast månedlig økonomisk donation.

Lokalt udlodder LINDKON aps også præmier, som fx tryk af foto i stort format og høj kvalitet efter eget valg til konkurrencer ved byfester og markeder. I disse processer slår LINDKON aps meget på, at vi skal stå sam-men omkring bæredygtighed og tænke ”Grønt” sammen.

Download vores produktkatalog

Ved at indtaste din e-mail sender vi dig også relaterede marketing-e-mails i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Du kan til enhver tid afmelde dig.